Výskumný ústav dopravný, a.s.
 

EXPERTI VÚD

Výskumný ústav dopravný, a.s. zaručuje garanciu kvality a odbornosti prostredníctvom svojich expertov.

Ing. Ľubomír PALČÁK

generálny riaditeľ,
predseda predstavenstva

KONTAKT: 00421/41/ 5686 201

Ing. Roman ONDREJKA, PhD.

zástupca generálneho riaditeľa,
riaditeľ Divízie výskumu a vývoja
 
KONTAKT: 00421/41/ 5686 210

Ing. Štefan MACHCINÍK, PhD.

zástupca riaditeľa Divízie výskumu a vývoja,
projektový manažér

KONTAKT: 00421/41/ 5686 337

Ing. Michal DORČÍK

projektový manažér

KONTAKT: 00421/41/ 5686 412

Ing. Ľubomír VOLNER

projektový manažér

KONTAKT: 00421/41/ 5686 332
volner@vud.sk

Ing. Pavol KAJÁNEK, PhD.

zástupca generálneho riaditeľa,
riaditeľ Divízie certifikácie, skúšobníctva a interoperability

KONTAKT: 00421/41/ 5686 333

Ing. Michal KAIS

zástupca riaditeľa Divízie certifikácie, skúšobníctva a interoperability; vedúci Certifikačného orgánu pre výrobky

KONTAKT: 00421/41/ 5686 133

Ing. Elena KALOČOVÁ

vedúca Inšpekčného orgánu

KONTAKT: 00421/41/ 5686 148

Bc. Ľubomír VLASKO

zamestanec Certifikačného orgánu

KONTAKT: 00421/41/ 5686 200