Výskumný ústav dopravný, a.s.
 

INŠPEKČNÝ ORGÁN

Inšpekčný orgán je akreditovaný SNAS-om podľa požiadaviek ISO/IEC 17020:2012, číslo osvedčenia I-038


Zameranie činnosti:


Posudzovanie a hodnotenie výrobného závodu a dohľad nad systémom riadenia výroby stavebných výrobkov
(počiatočné inšpekcie a priebežné dohľady) podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 

Posudzovanie a hodnotenie výrobného závodu a dohľad nad systémom riadenia výroby stavebných výrobkov (počiatočné inšpekcie, priebežné dohľady) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS. 
 


    OSVEDČENIE O AKREDITÁCII č. I-038                                 CERTIFICATE OF ACCREDITATION No. I-038

               

Inšpekčný orgán
 

Ing. Elena KALOČOVÁ
vedúca pracoviska

KONTAKT:  00421/41/5686 148

 

 

 


 

VÝZNAMNÍ ODBERATELIA
  • 3M/East/ AG, o. z., Bratislava
  • BETAMONT s.r.o., Zvolen
  • DOPRASTAV, a.s., závod Prefa, Nové Mesto nad Váhom
  • DOPRASTAV, a.s., závod Zvolen, Zvolen
  • EUROSKILT AS, Vingrom, Nórsko
  • FORSTER Verkehrs –und Werbetechnik GmbH, Waidhofen an der Ybbs, Rakúsko
  • GZD Sp. Z o.o.sp.k (Giera), Poľsko
  • HAKOM, s.r.o., Martin
  • HATRICK, s.r.o., Brezno
  • Zobraziť viac