Výskumný ústav dopravný, a.s.
 
ÚVOD  >  AKTUÁLNE  >  ÚSPEŠNÉ UKONČENIE PROJEKTU CABILAVI („CAPACITY BUILDING FOR AVIATION STAKEHOLDERS INSIDE AND OUTSIDE THE EU“)

AKTUÁLNE

Úspešné ukončenie projektu CaBilAvi („Capacity Building for Aviation Stakeholders inside and outside the EU“)

18.01.2018

Posledný kvartál roku 2017 sa niesol tiež v znamení úspešného ukončenia európskeho projektu CaBilAvi financovaného v rámci programu Horizon 2020. Výskumný ústav dopravný, a.s. ako partner projektu zabezpečil spracovanie a vydanie troch knižných publikácií pre pilotov, študentov a inštruktorov všeobecného letectva a súčasne sa podieľal na príprave obsahu e-learningových kurzov IFR a VFR.

 

Učebnica s názvom „GNSS for VFR flights. Supporting learning material for students and instructors“  je jedinečným študijným materiálom v oblasti VFR letov.  Jej cieľom je poskytnúť základnú znalostnú bázu pre správne a bezpečné používanie systémov GNSS počas VFR letov a vysvetliť navrhované zmeny v aktuálnych študijných osnovách, ktoré v požadovaných teoretických znalostiach pilotov VFR v súčasnosti absentujú.

 
 

 

Učebnica s názvom „GNSS for IFR flights. Supporting learning material for students and instructors“ predstavuje unikátny študijný materiál pre pilotov IFR letov, ktorý na jednej strane zhromažďuje základné informácie potrebné pre používanie systémov GNSS počas IFR letov a na strane druhej vysvetľuje navrhované zmeny v súčasných študijných osnovách, ktoré boli konzorciom projektu označené ako relevantné a dôležité pre lietanie PBN a ktoré v súčasnosti chýbajú v požadovaných teoretických vedomostiach pilotov IFR. 

 

 

Príručka zimného výcviku s názvom „GNSS in Civil Aviation. Learning material for Winter Training“ obsahuje základnú znalostnú bázu, teoretické poznatky a praktické príklady a rady týkajúce sa správneho používania zariadení GNSS počas IFR a VFR letov, ktoré by mali byť predmetom zimnej prípravy pilotov.

 

 

E-learningová aplikácia ako jedna z výstupov projektu je rozdelená na dva kurzy, IFR a VFR.  Z obsahového hľadiska vychádza zo spracovaných knižných publikácií a zameriava sa najmä na vysvetlenie žiaducich doplnení súčasných teoretických vedomostí IFR a VFR pilotov. Užívatelia kurzu môžu svoje vedomosti overiť prostredníctvom testu, prevziať obsah jednotlivých kapitol, prezerať edukačné videá spracované v rámci projektu alebo stiahnuť publikované učebnice. E-learningový kurz je k dispozícii na stránke http://cabilavi.gnss-centre.cz/web/elearning/.

Podrobnejšie informácie o projekte.

 


 
Ďalšie aktuality

VÚD, a.s. pokračuje v implementácii získaného projektu posúdenia zhody

VÚD, a.s. ako Notifikovaná osoba 1358 pokračuje v implementácii projektu.. Viac...

VÚD, a.s. pokračuje v implementácii získaného projektu posúdenia zhody

VÚD, a.s. ako Notifikovaná osoba 1358 získal projekt na posúdenie zhody Viac...

POZVÁNKA NA ZÁVEREČNÚ KONFERENCIU

Zlepšenie koordinácie a plánovania nákladnej dopravy na území TRANS TRITIA Viac...

Problematika dopravných prieskumov v rámci projektu TRANS TRITIA

Zverejnený príspevok v rámci výskumného projektu s názvom TRANS TRITIA .. Viac...

KONFERENCIA k projektu TRANS TRITIA - Improving coordination and planning of freight transport on TRANS TRITIA Project territory

Po 3 rokoch úspešnej implementácie sa projekt TRANS TRITIA blíži ku koncu svojho trvania. Radi by sme Vás pozvali, aby ste sa k nám pripojili počas projektovej konferencie.. Viac...

Výskumný ústav dopravný, a.s. poskytuje všetky služby v rámci možností

Naša spoločnosť sa k vzniknutej situácii postavila zodpovedne a s maximálnym úsilím eliminovať šírenie vírusu. Zaviedli sa potrebné opatrenia, obmedzil sa kontakt medzi zamestnancami, ako aj so zákazníkmi, boli zrušené služobné cesty, aktuálne naši zamestnanci pracujú vo väčšej miere z domu, ale stále naša spoločnosť poskytuje všetky služby v rámci možností. Viac...

4. Coordination meeting v Žiline

Vo štvrtok 6. júna 2019 sme privítali projektových partnerov v Žiline Viac...

Czech Raildays 2019

Dny kolejové dopravy 11. - 13. 6. 2019 Viac...

1. Mezinárodní konference VODNÍ CESTY PRO 21. STOLETÍ

Partneri projektu sa nedávno zúčastnili na konferencii... Viac...

Stretnutie projektových partnerov - WPT 2

Multimodálna doprava v oblasti TRITIA, Ostrava, 25.03.2019 Viac...

TRANS TRITIA, Koordinačné stretnutie č. 2 Žilina

Diskusia na pôde Žilinskej univerzity v Žiline Viac...

TRANS TRITIA - stretnutie so zainteresovanými subjektmi v Ostrave

Partneri projektu stretli sa zainteresovanými subjektmi v Ostrave, aby získali spätnú vazbu k možnostiam využitia vodných ciest pre nákladnú dopravu Viac...

FUTURA - 5. STRETNUTIE PROJEKTOVÝCH PARTNEROV

Zástupcovia Výskumného ústavu dopravného sa v rámci projektu FUTURA zúčastnili 5. stretnutia partnerov projektu a 4. zasadnutia dozornej rady Viac...

Úspešné ukončenie projektu CaBilAvi („Capacity Building for Aviation Stakeholders inside and outside the EU“)

Posledný kvartál roku 2017 sa niesol v znamení úspešného ukončenia európskeho projektu CaBilAvi financovaného v rámci programu Horizon 2020 Viac...

KONFERENCIA PROJEKTU FUTURA

Zástupcovia Výskumného ústavu dopravného sa zúčastnili konferencie v rámci projektu FUTURA. Viac...

Oficiálne zahájenie projektu TRANS TRITIA

Konferencia a kick-off meeting na Zámku v Těšíně v rámci projektu TRANS TRITIA Viac...

Projekt FUTURA - 5. meeting

Výskumný ústav dopravný, a.s sa zúčastnil na 5. MEETINGU EXPERTOV projektu FUTURA Viac...

Projekt FUTURA - 4. meeting

Výskumný ústav dopravný, a.s privítal partnerov projektu na 4. MEETINGU EXPERTOV FUTURA Viac...

Projekt FUTURA - 3. meeting

V spoločnosti partnera projektu Kovis sa uskutočnil 3. MEETING EXPERTOV PROJEKTU FUTURA, na ktorom sa zúčastnili aj odborní pracovníci Výskumného ústavu dopravného, a.s Viac...

EGUTS - Európsky týždeň mobility

Projekt eGUTS sa pripája k Európskej kampani pre trvalo udržateľnú mestskú mobilitu v rámci Európskeho týždňa mobility Viac...

INTERAKTIVNÁ PROFESIONÁLNA KONFERENCIA PROJEKTU FUTURA

Partner projektu FUTURA - spoločnosť ZX BENET CZ zorganizovala interaktívnu odbornú konferenciu, na ktorej sa zúčastnili aj pracovníci Výskumného ústavu dopravného, a.s. Viac...

Aktivácia elektronickej schránky

Výskumný ústav dopravný, a.s. aktivoval elektronickú schránku Viac...

Prezentácia projektu FUTURA

Za účelom prezentácie projektu Futura, boli do priestorov Skúšobného laboratória pevnostných meraní strojných častí VÚD, a.s. pozvaní študenti Žilinskej univerzity v Žiline Viac...

Realizácia dopravných prieskumov Topoľčany – Nitra –Komárno

V dňoch 26. a 27. 04 2017 pracovníci Výskumného ústavu dopravného realizovali dopravné prieskumy Viac...

Zápis partnera verejného sektora do RPVS

Výskumný ústav dopravný, a.s. si splnil povinnosť verifikácie a zápisu do RPVS Viac...

CabilAvi

Projekt CaBilAvi, v ktorom je partnerom aj Výskumný ústav dopravný sa preklápa do záveru riešenia Viac...

Dopravné prieskumy Galanta, Šaľa, Nové Zámky..

Výskumný ústav dopravný, a.s. realizuje dopravné prieskumy k štúdiam realizovateľnosti Viac...

INTERREG CENTRAL EUROPE - schválený projekt v rámci druhej výzvy

Výskumný ústav dopravný, a.s. je partnerom schváleného projektu TRANS TRITIA Viac...

Tlačová správa

V súvislosti s aktuálne diskutovanou témou križovatky D1 - Triblavina, v rámci ktorej je často spomínané aj meno našej spoločnosti, uverejňujeme Tlačovú správu, stanovisko VÚD, a.s. Viac...

Výskumný ústav dopravný partnerom projektu FUTURA

Výskumný ústav dopravný, a.s. a pracovníci divízie certifikácie, skúšobníctva a interoperability Viac...

Schválený projekt Dunajského nadnárodného programu 2014-2020

Výskumný ústav dopravný, a.s. je partnerom projektu EGUTS v rámci Interreg Dunajského nadnárodného programu 2014-2020 Viac...

Prebieha vyhodnocovanie realizovaných dopravných prieskumov

Výkon a vyhodnotenie smerových a profilových dopravných prieskumov Viac...